Psykoterapia MielenKuva
 


Elämän solmukohtien avaaminenPsykoterapialla tarkoitetaan mielenterveydellisen ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää terveydenhuollon ammatillista, tavoitteellista toimintaa. 


Työkaluja omaan elämään


Terapiaprosessissa on merkityksellistä löytää työkaluja elämänlaadun ja elämänhallintataitojen lisäämiselle. 

Psykoterapian tavoitteena on luoda puitteet, jotka edistävät yksilön hyvinvointia sekä psyykkistä kasvua ja kehitystä selviämään elämän kiemuroissa. 


Joskus on haasteellista löytää oikeaa suuntaa yksin


Oman elämän mielekkyys ja hyvinvointi ovat tavoittelemisen arvoisia asioita. Jokaisen yksilön elämä on ainutkertainen. 

Olenko elämääni tyytyväinen, hyväksynkö itseni sellaisena kuin olen, miten oman elämäni näen ja koen, pystynkö hyödyntämään voimavarojani ja vahvuuksiani? Uskallanko olla oma itseni ja elää omaa arvojeni mukaista elämääni tässä ja nyt? 


Jokin este voi joskus tuntua ylipääsemättömältä
Toimin luottamuksellisesti kanssakulkijanasi terapiamatkallasi,

Elisa Nordström 


 Elämä on mahdollisuuksia täynnä-   

minne olet kulkemassa, mitä etsit?